Onze Diensten

Onze Diensten


Boekhouding


Wij verzorgen uw boekhouding van begin tot einde. Van het inboeken van facturen, over de opmaak van uw jaarrekening, tot rapportering van uw cijfers.

 • Volledige verwerking van uw boekhouding
 • Opmaak van de jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België (vennootschappen)
 • Opmaak van de resultatenrekening
 • Rapportering van tussentijdse resultaten
 • Opmaken van budgetten en opvolging van uw financiële planning
 • Opstellen business plan
 • Inzicht geven met betrekking tot het verbeteren van de resultaten


Fiscaliteit


Binnen uw zelfstandige activiteiten wordt u uiteraard geconfronteerd met fiscaliteit. De complexiteit binnen dit domein vraagt om gefundeerd advies en begeleiding. Als zelfstandige ondernemer betaalt u jaarlijks een belasting op uw inkomen. Als u een éénmanszaak hebt, dan bent u onderworpen aan een personenbelasting. Vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

Daarboven krijgt elke ondernemer dagelijks te maken met BTW. De BTW wetgeving is echter niet eenvoudig en bijzonder uiteenlopend.

 • Verstrekken van fiscaal advies
 • Opmaak van BTW aangiften, BTW listing en intracommunautaire opgaven (IC-listing)
 • Opmaak van fiscale aangiften personenbelasting zelfstandigen
 • Opmaak van fiscale aangiften vennootschapsbelasting voor vennootschappen
 • Aangiften roerende voorheffing
 • Loonadministratie voor bedrijfsleiders    
 • Bijstand bij fiscale controles inzake BTW en directe belastingen   
 • Bijstand bij vragen van de fiscale administratie   

 

Advies


Het opvolgen van de financiële planning blijft een belangrijk aspect. Welke vragen u ook heeft, wij kennen of zoeken er het antwoord op. Een greep uit onze expertise:

 •      Pensioenopbouw
 •      Opbouw en beheer patrimonium
 •      Haalbaarheidsstudie nieuwe activiteiten
 •      Investeringsadvies
 •      Financieringsadvies
 •      Overnamebegeleiding (waardebepaling, audit, contracten e.a.)


Ook starters genieten bij ons de nodige aandacht.
Wij adviseren u met een goed uitgewerkt financieel plan, goed opgemaakte statuten en alle overige opstartformaliteiten voor een vlotte start van uw activiteiten.